10. Taitava oppiminen


Turun yliopiston opiskelijaopas: Taitavan oppimisen tunnusmerkit
Osallistuimme kurssilla vuonna 2007 Reetta Kosken Oppiminen on... -aforismien keksimiseen.

tuntee itsensä tiedonkäsittelijänä ja osaa suhteuttaa oman oppimisensa muiden oppimiseen
itsetuntemus > motivaatio säilyy kun odotukset kohtuullisia
kilpailu kasvattaa, erehtymisen ja häviämisen salliminen tärkeää > joustavuus itseä kohtaa
luovuudelle on tuhoisaa jos ei saa koskaan epäonnistua
jokaisella on omat vahvuutensa > myönteiset kokemukset vahvistavat oppijaminäkuvan positiivisuutta
oppiminen voi saada myös pontta näyttämisen halusta

tietää, miten erilaiset tehtävät ja niiden piirteet vaikuttavat oppimiseen
ymmärtää, miksi erilaisia harjoituksia tehdään ja millaista tietoa niitä varten tarvitaan
jos ymmärrät tehtävien merkityksen, motivaatiosi kohenee
eräät tehtävät ohjaavat keskittymään (esimerkiksi matematiikka)
asenne oppimiseen muuttuu hyväksi: uskaltaa antautua oppimiselle, luottaa, että harjoitukset vievät eteenpäin
ymmärtää, että aina tehtävän hyöty ei avaudu heti

tietää erilaisista oppimisen strategioista ja niiden merkityksestä tavoitteiden saavuttamiseen
opiskelurutiinit ja niiden luominen antaa kehykset opiskelulle
pinta- tai syväsuuntautunut strategia > tehokkaassa oppisessa kannattaa suuntautua syvälliseen, ymmärtävään > oppimisesta tulee tiedon rakentamista, muistaminen parantuu > ymmärrys, asiantutemus perustuu tälle

mitä tarvitaan syväsuuntautuneeseen oppimiseen
dialoginen lukeminen > keskustelee opiskeltavan tekstin kanssa (esim. lukee kynän kanssa)
tekee kaavioita, käsitekarttoja yms. muistiinpanoja
eri ihmisillä on erilaisia oppimistyylejä > oma opiskelutapa pitää etsiä kokeilemalla

osaa ennustaa ja suunnitella tehtävän tekemistä ja pohtii tehtävän tarkoitusta
tehtäviä miettii päässä kyllä, mutta paperille tehtävä suunnitelma parantaa huomattavasti vastauksen tasoa ja auttaa muistin toimintaa (ajattelu toimii työmuistin kapasiteettirajoissa); jäsentely onnistuu parhaiten paperilla (tietokoneella helppo prosessoida)
tärkeää löytää itselle toimivat kognitiiviset apuvälineet
ajanhallinta tärkeää > osaa varata riittävästi aikaa tekemiseen, tuotteliailla ihmisillä vaati harjoitusta, ettei uppoa liian syvälle (esim. haalii liikaa aineistoa eikä pääse itse työhön käsiksi) > osaa suhteuttaa, miten paljon aikaa käytetään (ei esim. yhteen kurssitehtävään 20 tuntia) > jos pohjatietosi ovat puutteelliset > töitä tekemään, on asennoiduttava niin, että joutuu välillä käyttämään enemmän aikaa > jatkossa palkitsee > mistä tietää, että pohjatiedoissa puutteita? ei ymmärrä asiaa, opettajalta voi pyytää apua

määrittelee omat tavoitteensa
hyvin tärkeää motivaation kannalta, ymmärtää, miksi tiettyjä asioita opiskellaan > osatavoitteita, suuri päämäärä on hyvä olla taustalla, mutta pienemmät välitavoitteet on helpompi saavuttaa, askel kerrallaan eteenpäin (rohkeus ja uskallus säilyy, motivaatio pysyy parempana), tärkeää että tavoite on realistinen - mutta muista, että ihminen on myös aina uneksinut ja tehnyt mahdottomia asioita > muista kokeissa: aluksi voi tuntua, ettei tiedä mitään, mutta usko itseesi, jos olet opiskellut asiaa, kyllä ne tiedot tulevat muistista; epätoivon hetkillä tavoite antaa energiaa, sisukkaasti eteenpäin, ei anna periksi

valitsee sopivat toimintatavat riippuen käytettävissä olevasta ajasta, omista voimavaroista ja tavoitteista
tunne itsesi opiskelijana, eri ihmiset oppivat eri tavoin