11. Sosiaalinen ihminen


Etälukio PS1: Vuorovaikutus
Vuonna 2009:

Silmäile oppikirjaa. Muotoile aiheesta koekysymys.


Millaiset asiat vaikuttavat stereotypian syntyyn?
Mitä kautta yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat yksilöön?
Miksi ensivaikutelma toisesta ihmisestä on niin vaikuttava ja tärkeä?
Milloin ryhmä on ryhmä? Mikä on joukon ja ryhmän ero?
Miten ihminen on vuorovaikutuksessa toisen kanssa?
Kun ihminen on ryhmän jäsenenä, käyttäytyykö hän alitajuisesti ,vaiko tiedostaen, erilaisilla sosiaalisilla tasoilla saadakseen aikaan vuorovaikutusta tai välttääkseen sitä?
Miten vuorovaikutustaitoja voi kehittää?
Miksi ihmiset kuuluvat ryhmiin?
Ryhmän kehitysvaiheet
Mikä tehtävä normeilla on ryhmässä?


Ihmiskasvot ja kasvonilmeet sosiaalisissa tilanteissa: Mikä on kasvonilmeiden merkitys?

Muistiinpanoja aiheesta:

Ilmeet ja eleet

Ihmiskasvoilla voi muodostaa tuhansia erilaisia ilmeitä.
Kasvolihaksia on paljon (n. 46)
Mikroilmeet
"On miehellä otsaa" > valehtelijalla usein otsalihakset paljastavat valehtelun
Hymyily ja silmät: väkinäisessä hymyssä eivät silmälihakset mukana
Ilmeiden viesti on voimakkampi kuin sanojen

Mitä sosiaalisuus merkitsee ihmiselle?


Tullakseen ihmiseksi ihminen tarvitsee muita ihmisiä
Ihmisen minuus syntyy pitkälti peilaamalla muihin
Hyvinvointi
Mieliala
Yhteistyö