2. Psykologiatiede


Etälukio PS1: Tieteelliset tutkimusmenetelmät


Kurssin Power Point -kalvot: Tieteellinen tutkimus | Psykologian tutkimusmenetelmät

3.3.08 Ensimmäisellä oppitunnilla ryhmän omia ajatuksia siitä, mitä psykologia tutkii:
ihmismieli, mielenterveys, rikospsykologia, ihmissuhteet, ihmisluonne, ihmisen reaktiot, käyttäytyminen, sosiaalinen psykologia, miten erilaiset tapahtumat vaikuttavat mielen toimintaan tulevaisuudessa, eri käyttäytymistapoja, ihmisten vuorovaikutusta toisiinsa, ihmisen ajattelua, tunteita

toiminta: käytös, eri tilanteissa, muiden ihmisten kanssa, mielen toiminta

Etälukio: kolmas kalvo kurssin kokonaishahmotus (pdf)

Mitä psyykkistä toimintaa alla olevassa kuvassa on hahmotettavissa: Paavo pitää esitelmää luokan edessä.

pupu.jpg