3. Psyykkinen toiminta


Etälukio PS1: Pohdi psyyken ulottuvuuksia

Psyykkinen toiminta, lukuläksy PS (Otava) s. 14-17 ja 87. Mielen maailma (WSOY) s. 26-38, Psyyke (WSOY) 25-33, 90-94 ja 498-509, Persoona (Edita) s. 31-38 ja 45-46.


Biologiset ominaisuudet vaikuttavat ihmisen psyykeen
Psyyken rakenteet
Sosiokulttuurinen vaikutus ihmiseen on suuri: ympäristö, muut ihmiset, heidän asentaansa, arvostetaanko esimerkiksi syntyperän mukaan (esim. pieni maa Suomi vs. monikulttuurinen maa)
Nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa erottamattomasti.

Pidät esitelmän koulussa. Miten nämä ulottuvuuden ilmenevät?

Persoonan eri ulottuvuuksia:
-identiteetti: kuka olen, mihin kuulun (nuoruudessa identiteetin etsiminen)
-itsetunto: miten hyvän olen, miten arvostan itseäni (hyvä - huono itsetunto)
-minäkuva, minäkäsitys: millainen minä olen

Ihanneminä - reaaliminä: ihminen kuvittelee aina itsestään hieman liikaa (tämä on normaalia ja tervettä), masentuneena ihminen on usein äärimmäisen realistinen, narsistininen ihminen ei kykene kohtaamaan reaaliminää (lapsi on egoisti, oppii sosiaalisia taitoja, empatiakyky kasvaa > ymmärtää, että ei ole aina oikeassa eikä maailman napa).

Temperamentti > hyvin voimakkaasti biologinen tausta
Stressinsietokyky > usein kytkeyttyy temperamenttiominaisuuksiin
Psyykkinen säätely, oman toiminnan ohjaaminen