5. Emootiot


Etälukio PS1: Pohdi tunteiden vaikutuksia

Power Point -esitys aiheesta

Tunteiden huomioon ottaminen koulussa

Pelko

external image 193649351_ee02a4689f_m.jpg
  • Perustunne
  • Lajin säilymisen kannalta tärkeä: vaaran välttäminen
  • Turvallisuuden tarve: luottamuksen tunne mielenterveyden perusta
  • Yksilön pelkojen kehittymisessä mallit ja vahvisteet. Myös mielikuvat.
  • Pelon hallinta tärkeää. Häiriöitä fobiat.

Aggressio

  • Merkitys lajin säilymisessä: elämän energia; osaksi peritty (todettu hiirillä).
  • Ympäristön mallit ja vahvistaminen vaikuttavat tilanteen tulkintaan ja aggression ilmaisuun.
  • Turhaumat (toiminnan esteet) syinä
  • Itsesäätelyn pettäminen, tilannetekijät