6. Motivaatioexternal image 198691028_e19668eb6e_m.jpg

Opettajan muistiinpanot (pdf)

Tehtävät 2009: Pohdintatehtävä oppitunnillaKirjoita ensin pieni kertomus, jossa vertailen omaa opiskelumotivaatiotasi kahdessa eri oppiaineessa tai vastaavassa (koulu tai harrastus). Ota toinen esimerkki itsellesi mahdollisimman mieluisasta opittavasta ja toinen mahdollisimman epämieluisasta. Kun olet kirjoittanut kertomuksen, poimi motiivejasi ja luokittele ne ulkoisiin ja sisäisiin. Tutustu oppikirjasi avulla, mitä tarkoitetaan ulkoisilla ja sisäisillä motiiveilla.Vuonna 2008:

Pohdintatehtävä oppitunnilla

Miten hyvä johtaja motivoi alaisiaan:

Miksi johtajuus, tunteet ja motivaatio ovat esillä?
 • Tulostavoitteet
 • Johtajuuden merkitys suuri > työelämän muutokset
 • Työhyvinvointi > työuupumuksen lisääntyminen, työhyvinvointitutkimukset
 • Viime vuosina on alettu puhua vapaammin tunteista, ne on nostettu esille > psyykkiset ongelmat sairauslomien myöntämisen perusteena lisääntyneet

Miten motivoida toista? Miten luoda hyvää tunneilmapiiriä?
 • Oma esimerkki
 • Suhtautuminen ja asennoituminen tehtävään asiaan ja ryhmään > nostamalla esiin myönteisiä asioita ja onnistumisen mahdollisuuksia kaikkien osallisten motivaatio kohoaa
 • Innostavuus ja kannustus > hyvän ja rehellisen (myöskin silloin, kun joku asia ei toimi) palautteen antaminen, toisen tekemisten huomaaminen
 • Kun tehdään yhteistyötä, viestien ymmärtäminen puolin ja toisin > ihmisten kohtaaminen, yhteiset tavoitteet ymmärretty
 • Vuorovaikutus myös niin, että annetaan palautetta puolin ja toisin > turvallinen tunne, että voi antaa mm. esimies-alassuhteessa todellista palautetta
 • Läheisyys ja tunneilmapiiri > yksityisyysroolin ja työroolin välillä tasapaino
 • Vastavuoroisuus, toisten huomioon ottaminen
 • Miten puuttua silloin, kun nähdään, että joku voi huonosti
 • Miten negatiivisia asioita käsitellään niin, että ei loukkaa muita ja että viesti menee perille ja että motivaatio säilyy > negatiivinen palaute kohdennetaan tarkkaan, valitaan sopiva tilanne, ei loukata julkisesti
 • Myönteisen palautteen antaminen sillä tavalla, että ei samalla vähätellä muiden saavutuksia
 • Asennoituminen palautteeseen niin, että se kehittää minua ihmisenä ja omaa toimintaani (myönteinen itsetunto)
 • Epäonnistumiset ja virheet ovat alku uudelle, voivat motivoida voittamaan vastuksia (esimerkiksi sitä, että ei vielä osaa)
 • Vastuullinen toiminta, yhden tekemiset vaikuttavat kaikkien muitten tekemisiin > piittaaminen, välittäminen, huomioon ottamista, empatian kyky
 • Tavoitteet (välitavoitteet), pelisäännöt, suunnitelmat ja niiden tarkistaminen

Vuonna 2007 pohdittiin motivaatiota näin

Etälukio PS1: Pohdi motivaatiota (sivun alalaita)