8. Oppiminen

Etälukio PS1: Käsityksiä oppimisesta

Vuonna 2008:
Aloitustehtävä
Pohdi aihetta:
 • Mitä menetelmiä opetuksessa voidaan käyttää eri aistikanavia ajatellen (näkö, kuulo, tunto, liike)?
 • Millaiset asiat edistävät ja millaiset ehkäisevät oppimista?
 • Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia hyvistä ja huonoista oppimistilanteista? Mikä teki oppimisesta sujuvaa; mikä esti oppimista?
 • Kuvaile, miten itse opettaisit valitsemaasi ainetta valitsemallasi tasolla. Mitä menetelmiä käyttäisit?
 • Vertaa kouluoppimista ja harrasteoppimista: Mitä eroja voisi olla saman asian opettelussa harrastuksena verrattuna kouluoppimiseen.

Erilaisia lähestymisiä oppimiseen


Oppimisessa oleellista
Mitä on oppiminen? Lukiolaisten ajatuksia aiheesta:
 • Oppiminen on uuden asian ymmärtämistä niin, että sitä osaa käyttää myöhemmin uusissa yhteyksissä. Esimerkiksi kun ekaluokkalaiselle kerrotaan, mitä eri kirjaimet tarkoittavat hän ymmärtää sen ja osaa käyttää tietoaan myöhemmin sanojen muodostamiseen.
 • Koulu, elämä, opettelu, keskustelu, harjoitus, kokeet, lukeminen, kirjoittaminen
 • Oppiminen on tiedon tallentamista kestomuistiin, niin että sen uudelleenhakeminen on mahdollista. Koulunkäynti ja kouluttautuminen mahdollistuu ihmisen oppimiskyvyn takia.
 • Millaista maailma olisi, jos ihmiset eivät oppisi? Sivistys olisi varmasti vieras käsite, käytöstavoista puhumattakaan. Ilman oppimista kirjoittaminen tai lukeminen ei olisi mahdollista, koska kukaan ei osaisi opettaa niitä, saatikka osaisi oppia.
 • Oppiminen on uuden asian tallentumista mieleen, säilömuistiin. Joskus oppiminen tarkoittaa vuosilukujen ulkoa-opettelua, joskus uusien toimintamallien ja esimerkiksi uusien tekniikoiden opettelua.
 • Oppiminen on uusien asioiden sisäistämistä. Asiat menevät muistiin, josta niitä voi hyödyntää myöhemmin.
 • Oppiminen on tiedon karttumista muistiin ja sen sisäistämistä niin että toiminnan muutos mahdollistuu. Esim. yksilön kehittyminen ja aistitoiminnot eivät kuulu oppimiseen. Oppimisessa yksilö käsittelee tietoedustusta työmuistissaan siten, että se siirtyy hänen säilömuistiinsa pitkäaikaisesti.
 • Oppiminen on myös vanhan tiedon parantamista
>
>

Lisätietoa verkosta:

Oppiminen on


Oppimistyylit

Oppimistyylitesti
Oppimistyylejä TKK Teekkarin tehopenaali (muista, että jokainen oppii kaikilla aisteilla)
Oppimisklinikka: Oppimistyylit Oulun yliopiston opas opiskelijalle
Oppimistyylin ulottuvuuksia Perusjäsennys Stadian oppimateriaalissa