9. Muisti ja oppiminen


Etälukio PS1: Muisti ja oppiminen

Mikä on aistien, muistin ja oppimisen suhde?
  • aistien avulla tiedot välittyvät aivoihin
  • aistimuksia käsitellään työmuistissa, ja tiedot tallentuvat pitkäaikaiseen säilömuistiin
Miten opiskelija voi tukea muistin toimintaa?
  • asioiden kertaaminen: muistivääristymien estäminen, säilömuistissa olevan aktivointi
  • yleisterveydestä huolehtiminen: ravinto, lepo ja uni (vrt. välitunnit koulussa, koululiikunta, kouluruokailu, kouluterveydenhuolto) > sopiva vireys
  • kirjoittaminen, piirtäminen, muistiinpanojen tekeminen > mahdollisimman monella aistilla
Miksi ymmärtäminen on oppimisesa tärkeää? Eikö riitä, että muistaa?
  • ellei ymmärrä, asiat ovat pelkkiä sanoja
  • ymmärryksen kautta asioita voi käsitellä ja jalostaa lisää
Miten sisäiset mallit vaikuttavat oppimiseen?
  • auttavat nopeampaan oppimiseen
  • sisäisten mallien avulla jäsennetään tietoa työmuistissa ja haetaan sitä säilömuistista
  • voivat olla myös uuden oppimisessa häiriöksi