Kysymys 1: Järki ja tuneet

Paluu Järki ja tunteet -sivulle

Muodostakaa oma kysymys, joka jollakin tavalla yhdistää otsikon aiheet. Laatikaa sitten vastaus kysymykseenne.
OHJE: Klikkaa Edit this page, kirjoita, tallenna Save