Oppiminen - aloitustehtävä


Paluu Oppiminen-sivulle

Vaihe 1: Kirjoita paperille nopeasti lista sanoja, joita sinulle tulee mieleen sanasta OPPIMINEN
Vaihe 2: Kirjoita otsikolla Millainen oppija minä olen? kirjoitelma, jossa käsittelen jokaista vaiheessa 1 kirjoittamaasi sanaa peilaten itseesi
Vaihe 3: Oma oppijaminäkuva: Arvioi jokaista kohtaa asteikolla ++ (oikein myönteinen),+ (hyvä),- (aika huono),-- (erittäin huono) miten hyvä

Mieti vielä, mitä asioita haluaisit muuttaa omassa oppimisessasi? Oppiminen on taitolaji, jossa jokainen voi kehittyä.