Oppimisessa oleellista


Paluu Oppiminen-sivulle
  • kiinnostus, innostus, uteliasuus
  • halu oppia (vrt. muutosvastarinta)
  • työnteko, vaivannäkö
  • uskallus oppia uutta ja muuttua
  • motivaatio
  • oppiminen muuttaa ihmisen maailmankuvaa, merkitysperspektiiviä ja tämä koetaan joskus myös uhkana
  • arvot, ihanteet, arvostukset, ideologiat
  • oma oppijaminäkuva, käsitys itsestä oppijana
  • aika, ajankäyttö
  • muiden antama tuki