PS1-kurssin oppimistehtävä


Lukuvuonna 2009 - 2010 oppimistehtävänä lukupäiväkirja


Lukuvuoden 2008 - 2009 oppimistehtävä


Oppimistehtävänä jokainen tekee yhden valitsemansa osion oppikirjasta eli yksi iso pääluku. Valitse vapaasti. Se osio ei tule sinun loppukokeeseesi. Loppukokeessa on useita vaihtoehtoja. Oppimistehtävän lopputuotos arvioidaan osana kurssikoetta.

1. Valitse aihepiiri, josta haluat tehtävän tehdä. Aihepiiriksi käy yksi pääluku oppikirjastasi (eli iso otsikko, kuten Psykologia on tiede). Silmäile luku läpi ja tee niin paljon kysymyksiä aiheesta, kuin mahdollista. Lähetä sähköpostilla opettajan antamaan osoitteeseen tai anna paperilal opettajalle.

2. Kun aihepiirisi on selvillä ja olet muotoillut kysymyksiä, poimi aihepiiriisi liittyviä avainsanoja. Tee niistä lista ja lähetä kurssiblogiin sähköpostilla (kurssimonisteessa osoite) tai anna paperilla opettajalle (muista pyytää paperi takaisin seuraavia kohtia varten).

3. Muodosta avainsanoista perusjäsennys aihepiiristäsi. Jäsennys voi olla taulukko, kaavio, miellekartta, käsitekartta, sarjakuva tms. jossa on vähän tekstiä ja joka jollakin tavalla kuvaa ydinasioita. Lähetä kurssiblogiin tai anna paperilla opettajalle (ja jälleen pyydä takaisin).

4. Valitse jokin itse esittämistäsi kysymyksistä (kohta 1.) ja vastaa siihen haluamallasi tavalla (saa käyttää luovuutta) niin, että vastauksessasi on mukana kohdan 2 avainsanoja ja kohdan 3 jäsennystä. Pyri saamaan tuotos aikaan ennen kurssin loppua.

Oppimistehtävä prosessi verkossa http://ps1.posterous.com/

Tehtäväblogin viimeisimmät merkinnät: