Kurssin tavoitteena opetussuunnitelman mukaan on, että

  • tutustut psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
  • ymmärrät erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
  • tiedät psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaat havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
  • ymmärrät oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaat pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluasi
  • osaat soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja kykenet ymmärtämään itseäsi ryhmän jäsenenä.