Recent Changes

Sunday, April 2

 1. page 10. Taitava oppiminen edited ... 10. Taitava oppiminen Turun yliopiston opiskelijaopas: Taitavan oppimisen tunnusmerkit Osal…
  ...
  10. Taitava oppiminen
  Turun yliopiston opiskelijaopas: Taitavan oppimisen tunnusmerkit
  OsallistummeOsallistuimme kurssilla vuonna 2007 Reetta Kosken Oppiminen on... 102... -hajatelmien-aforismien keksimiseen. Lue jo koossa olevat hajatelmat ja lisää kommenttiruutuun oma tai ryhmänne ajatuskide, mitä oppiminen on...
  tuntee itsensä tiedonkäsittelijänä ja osaa suhteuttaa oman oppimisensa muiden oppimiseen
  itsetuntemus > motivaatio säilyy kun odotukset kohtuullisia
  (view changes)
  11:05 pm

Thursday, September 25

 1. page Lukupäiväkirja edited ... Kuvaile jonkin hyvin tuntemasi ryhmän roolisuhteita, normisuhteita, tunnesuhteita ja valtasuht…
  ...
  Kuvaile jonkin hyvin tuntemasi ryhmän roolisuhteita, normisuhteita, tunnesuhteita ja valtasuhteita.
  Kuvaile jonkin käytännön esimerkin avulla ryhmän kaksoistavoitetta.
  ...
  mukana monissa ryhmäprosesseissa. Lue ryhmätoiminnan dynamiikkaa käsittelevä osio. Sijoita jokin omistaryhmäa kokemuksistasi teoriaan
  Vastaa alle...
  1)
  ...
  M.H
  9.11. Lukupäiväkirjatehtävä 2.
  ...
  (jahka ehtii).
  4.11. lukupäiväkirjatehtävä 1.
  Kirjoita vastauksesi maanantaihin 9.11. mennessä. Silmäile oppikirjasi se osa, joka käsittelee aiheita Mitä psykologia on? ja Psykologia tieteenä. Valitse jokin luku, jossa näyttää olevan sinulle eniten uutta asiaa. Lue syventyen. Kirjoita lyhyesti seuraavien apukysymysten avulla:
  (view changes)

Thursday, August 23

 1. 1:32 am

Sunday, September 18

 1. page Lukupäiväkirja edited ... M.H 9.11. Lukupäiväkirjatehtävä 2. ... (jahka ehtii). 4.11. lukupäiväkirjatehtävä 1. …
  ...
  M.H
  9.11. Lukupäiväkirjatehtävä 2.
  ...
  (jahka ehtii).
  4.11. lukupäiväkirjatehtävä 1.
  Kirjoita vastauksesi maanantaihin 9.11. mennessä. Silmäile oppikirjasi se osa, joka käsittelee aiheita Mitä psykologia on? ja Psykologia tieteenä. Valitse jokin luku, jossa näyttää olevan sinulle eniten uutta asiaa. Lue syventyen. Kirjoita lyhyesti seuraavien apukysymysten avulla:
  (view changes)
  12:21 pm

Saturday, August 6

 1. page home edited ... Yhteydenotot rongas.anne @ gmail.com Kotkan aikuislukio | Kotisivu Anne Rongas | Kotka Opit |…
  ...
  Yhteydenotot rongas.anne @ gmail.com
  Kotkan aikuislukio | Kotisivu Anne Rongas | Kotka Opit | PS2
  MENEILLÄÄN:VIIMEISIN KURSSITIEDOTE: ke 25.11.
  Maanantaiksi 30.11. silmäile ryhmää käsittelevä osio oppikirjastasi.
  Maanantaina 23.11. oli välikoe, koealueena teemat:
  ...
  miten psykologista tutkimusta tehdään
  Jokaiselle oli omat koekysymykset, kaksi esseen aihetta, joista toiseen vastattiin. Kokeessa sai käyttää kaikkea aineistoa. Jos et vielä ole tehnyt välikoetta, ota yhteyttä opettajaan.
  LUKUPÄIVÄKIRJA: Oppiminen.Oppiminen. Mitä aivoissa
  Etäopiskelija: katsele videoleikkeitä YLE:n Klaffi-palvelussa. (Etsi esim. hakusanoilla psykologia etälukio.)
  Seuraa myös Australian ABC-radiokanavan ohjelmasarjaa All in the Mind.
  (view changes)
  12:09 am

Wednesday, December 16

 1. page Lukupäiväkirja edited ... Kappaleessa minulle oli uutta kuvailevatutkimus. Tietokilpailukysymys; Mitä kuvailevalla tutk…
  ...
  Kappaleessa minulle oli uutta kuvailevatutkimus.
  Tietokilpailukysymys; Mitä kuvailevalla tutkimuksella ei voida osoittaa?
  NK
  ___

  Psykologia on tiedeVaihe 2 Tutkimusmenetelmien valinta aineidton kerääminen
  Luemani kappale käsitteli psykologian tutkimusta. Tässä kappaleessa tutustuttiin tutkimusmenelmien valintaan, ja kuinka aineistoa kerätään tutkimusta varten.
  (view changes)
 2. page Lukupäiväkirja edited ... Ryhmästä tekee hyvän se, että jokaisella on oma tehtävä ja jokainen tekee sen asian eteen jota…
  ...
  Ryhmästä tekee hyvän se, että jokaisella on oma tehtävä ja jokainen tekee sen asian eteen jotakin. Lue esimerkiksi jokin teksti ja kertoa siintä omalle ryhmälle. Hyvä ryhmä on myös sellainen, joka ottaa huomioon toiset ryhmässä olija, antavat rakentavaa palautetta ja korjaa yhdessä virheet. Auttavat pulassa olijaa.
  Jos ryhmässä tulee erimielisyyksiä on niistä selvittävä puhumalla. Ryhmän on päästävä omaa tavoitteeseen asioissa.
  M.H
  16.11. Lukupäiväkirjatehtävä 3.
  Vastaa yhteen tai useampaan kysymykseen: a) Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen oppii? b) Mitä oppiminen on? c) Miten oppiminen eri ikävaiheiden oppiminen tapahtuu? Katso videoleikkeitä Opettaja.tv:stä myös lyhyt videoleike vauvan oppimisesta ja lue kirjastasi. Kuvaile omin sanoin.
  ...
  Tietokilpailukysymys: Mitä on telepaattinen yhteys ja miten se vaikuttaa?
  M.H
  Psykologia on tiede
  Kuvaileva tutkimus – ja tapaustutkimus
  Kappale käsitteli kuvailevaa ja tapatutkimusta ja sen keskeisinä käsitteinä olivat kuvaile tutkimus,
  joka tähtää tutkimuskohteen ominaisuuksien tarkkaan ja ymmärtävään kuvaamiseen. Kuvailevalla
  tutkimusotteella voitaisiin selvittää esimerkiksi sitä millaisiin väkivallantekoihin nuoret syyllistyvät,
  millaisissa olosuhteissa ne tapahtuvat ja ketkä ovat ne tyypillisimmät nuoret ketkä väkivaltatekoihin tavallisimmin syylistyvät.
  Kappaleen toisena keskeisenä käsitteenä oli tapatutkimus, tapatutkimusta käytetään silloin kun
  halutaan saada syvälle luotaavaa ja monipuolista tietoa, yksittäisestä henkilöstä, ryhmästä tai tapahtumasta
  esim. Jos tutkija olisi kiinnostunut sarjamurhaajan elämästä ja toiminnasta, hän olisi voinnut kohdistaa
  tutkimuksen yhteen tai kahteen tapaukseen. Tavoitteena olisi muodostaa tarkka kokonaiskuva aiheesta eli
  kyseisen rikollisen personaallisuuden piirteistä, elämänhistoriasta, toimintatavoista tai motiiveista.
  Tapaustutkimuksessa on mahdollista saada perusteellista ja yksityiskohtaista tietoa tutkimuskohteesta,
  mutta tämän perusteella on vaarallista tehdä pitkälle meneviä yleistyksiä.
  Kappaleessa minulle oli uutta kuvailevatutkimus.
  Tietokilpailukysymys; Mitä kuvailevalla tutkimuksella ei voida osoittaa?

  Psykologia on tiedeVaihe 2 Tutkimusmenetelmien valinta aineidton kerääminen
  Luemani kappale käsitteli psykologian tutkimusta. Tässä kappaleessa tutustuttiin tutkimusmenelmien valintaan, ja kuinka aineistoa kerätään tutkimusta varten.
  (view changes)
 3. page Lukupäiväkirja edited ... Tavoite on siis säilyttää harrastusmahdollisuus ja saada kerholle hyvä maine. KV 1) Ryhmäs…
  ...
  Tavoite on siis säilyttää harrastusmahdollisuus ja saada kerholle hyvä maine.
  KV
  1)
  Ryhmästä tekee hyvän se, että jokaisella on oma tehtävä ja jokainen tekee sen asian eteen jotakin. Lue esimerkiksi jokin teksti ja kertoa siintä omalle ryhmälle. Hyvä ryhmä on myös sellainen, joka ottaa huomioon toiset ryhmässä olija, antavat rakentavaa palautetta ja korjaa yhdessä virheet. Auttavat pulassa olijaa.
  Jos ryhmässä tulee erimielisyyksiä on niistä selvittävä puhumalla. Ryhmän on päästävä omaa tavoitteeseen asioissa.
  M.H

  16.11. Lukupäiväkirjatehtävä 3.
  Vastaa yhteen tai useampaan kysymykseen: a) Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen oppii? b) Mitä oppiminen on? c) Miten oppiminen eri ikävaiheiden oppiminen tapahtuu? Katso videoleikkeitä Opettaja.tv:stä myös lyhyt videoleike vauvan oppimisesta ja lue kirjastasi. Kuvaile omin sanoin.
  (view changes)
 4. page Lukupäiväkirja edited ... Oppimisen aikana hermverkot muuttavat aivojen toimintaa niin rakenteellisesti, kuin tominnalli…
  ...
  Oppimisen aikana hermverkot muuttavat aivojen toimintaa niin rakenteellisesti, kuin tominnallisesti (toiminnallisesti hermosoluissa).
  KV
  B)
  Oppiminen on prosessi, jossa keskeisiä ovat tiedonkäsittelyyn ( Kognitiivinen) liittyvät toiminnot ,
  kuten ajattelu ja muistitoiminnot.Oppiminen on uuden tiedon tallentamista kestomuistiin, niin että
  sen uudelleen haku on mahdollista. Lisäksi oppimisprosessiin liittyvät motivaatio, erilaiset
  suuntautumistavat oppimiseen, sekä oppimismenetelmät. Oppiminen on myös vanhan tiedon parantamista.
  NK

  b) Oppimista on monenlaista. Jotkut oppivat lukemalla, toiset kirjoittamalla ja jotkut ihmiset oppivat kuuntelemalla. Oppiminen on prosessinomainen.
  sosiaaliset suhteet toisiin ihmisiin auttaa luomaan hyvää ympäristöä. Oppiakseen ihminen tarvitsee motivaatiota ja kognitiivisia toimintoja. Osaa havaita, ajatella ja ratkaista uusia tietoja.
  (view changes)

More